Informasjon om begrensninger i produktsortimentet i Norden

Electrolux integrert vaskemaskin med en skjorte på

Kjære kunde,

Vi ønsker å informere deg om at etterspørselen på våre hvitevarer og husholdningsprodukter er fremdeles høy mens utvalget er begrenset..

Nesten to år har gått siden pandemien slo til og forandret levemåten vår over hele verden. Hos Electrolux har sikkerheten for våre ansatte og kunder alltid vært av høyeste prioritet, så vi kommer derfor fortsette å følge anbefalingene fra myndighetene.

Da etterspørselen fremdeles er stor fra kunder, er mange internasjonale leveransekjeder begrenset i flere bransjer - vår inkludert. Vi har økt kapasiteten på fabrikkene våre, men mangelen på forsyning skyldes hovedsakelig mangelen på spesialkomponenter. I et nære samarbeide med våre leverandører forsøker vi å håndtere begrensingene, men får dessverre informasjon om innstilte leveranser på meget kort varsel. Så snart vi tar imot neste leveranse med databrikker, vil vi jobbe hardt for å stoppe produksjonstapet.

Selvfølgelig er den rådende situasjonen med begrensinger et problem for oss alle. Derfor vil vi beklage for eventuelle ulemper du måtte ha som følge av dette.

Takk for din forståelse og tålmodighet.