Fjern mikroplast med filtrering og reduser utslipp

Med vårt mikroplastfilter fanger du opp små fibrer av plast som ellers følger med når du vasker syntetiske klær. Med filteret på plass, minimerer du utslippene av mikroplast i avløpsvannet.

Mikroplastfilter

Mikroplastfilter

  • Eksternt tilbehør som ikke påvirker din vanlige rutine
  • Filtersystemet krever en sikker installasjon på veggen
  • Viser tydelig når filteret må rengjøres