Oppdatering av programvare med USB-tilkobling

Veiledningen

Roboten mottar programvareoppdateringer automatisk via appen til smarttelefon. Det er også mulig å oppdatere programvare via USB, for å gjøre det må du følge denne veiledningen og laste ned den nyeste programvaren fra nettstedet.

Step 1

Pass på at roboten er fulladet. (Batteri-indikatoren er hvit og ikke blinker.)

Step 2

Last ned den siste programvarefilen fra linken på nettstedet og lagre den på datamaskinen.

Step 3

Koble roboten til datamaskinen ved hjelp av en mikro-USB. Datamaskinen kjenner igjen roboten som en USB- masselagringsenhet. Displayet på roboten vil vise «SUPG». (Pass på at du benytter en USB-kabel som ikke bare er til lading, men også til overføring av data.)

Step 4

Kopier programvarefilen fra din datamaskin til masselagringsenheten (roboten).

Step 5

Trekk ut USB-kabelen, så vil oppgraderingen starte automatisk. Så snart oppgraderingen er fullført, vil roboten startes på nytt igjen.

Step 6

Sett roboten tilbake i ladestasjonen. Du kan nå styre roboten igjen via appen. Dersom du måtte foreta oppdateringen før konfigurasjonen av roboten, kan du nå fortsette med konfigurerings- prosessen i smarttelefon-appen.