Nye regler for energimerking av støvsugere

I september 2017 strammes kravene for energimerking av støvsugere inn i EU og EØS. 
Det betyr at støvsugere må leve opp til seks nye krav for energieffektivitet, støvopptak, lydnivå, støvgjenutslipp og holdbarhet. Resultatet blir produkter med bedre yteevne og lavere strømforbruk. 

Det nye energimerket skal være godt synlig på emballasjen og gjør det enklere å sammenligne produkter basert på kravene til yteevne, holdbarhet og energieffektivitet. 

Produktene blir målt på energieffektivitet, støvopptak på harde gulv og tepper og støvgjenutslipp på en skala fra A til F – der A er best. Energieffektivitet får tre nye klasser: A+, A++ og A+++. Karakteren G tilfredsstiller ikke lenger kravene.

En av de viktigste endringene er kravet om å redusere motorkraften fra 1600 til 900 watt. 

At motorkraften går ned betyr ikke at støvsugerne blir mindre effektive. Vi har nok en gang redusert energibruken uten å gå på kompromiss med ytelsen. 

Visste du at: Ved å kutte ut de mest energikrevende støvsugerne i Europa – kan vi spare kloden for et CO2-utslipp tilsvarende 6 millioner tonn per år. For å få samme effekt måtte Stockholm ha slått av alt lys i et helt år.

Dette er de nye kravene:

 

• Motorkraften skal reduseres fra 1600 til 900 watt

• Lydnivå skal være mindre enn 80dB

• Støvgjenutslipp skal være lik eller lavere enn 1 prosent 

• Slangen skal være fullt funksjonell etter 40 000 svingninger under press

• Den operasjonelle levetiden for motor skal være større eller lik 500 timers bruk

• Støvopptak på tepper skal være lik eller høyere enn 75 prosent 

• Støvopptak på harde gulv skal være lik eller høyere enn 98 prosent 

Alle minimumskravene må innfris for å kunne selge støvsugere i EU- og EØS-land.