• Electrolux - Blast Chiller - KBB5X
    900 Blast Chiller
    • Smaker som om maten ikke er påvirket av frysing
    • Nylig tilberedt smak fra nedkjølt eller fryst
    • Ingredienser beholdes lengre, helt naturlig
    • Sikker avkjøling rett etter tilberedning