Fjernkontroll på håndtaket fungerer

Senest oppdatert 18.11.2022 07.31

Problem

 • Støvsugerens fjernkontroll virker ikke, reagerer ikke eller starter ikke for støvsugeren.
 • Håndtaket på støvsugeren min fungerer ikke 
 • Håndtaket fungerer ikke etter byttet batteri 

Gjelder

 • Støvsuger
 • Poseløs støvsuger

Vedtak

Vedtak:

 1. Først må du kontrollere at batteriindikatoren på fjernkontrollen lyser når en av knappene trykkes inn. Hvis ikke, kan det hende at batteriet må skiftes ut.
  Se hvordan du bytter batteri fra håndtaket dette er vist i brukermanualen .
 2. Hvis LED-symbolet lyser når knappene på fjernkontrollen trykkes inn, kan det hende at støvsugeren må omprogrammeres med fjernkontrollen.
  Her er 2 eksempler på hvordan du omprogrammerer fjernkontrollen til støvsugeren din, avhengig av modell.

Eksempel 1

1. Plugg støpselet inn i stikkontakten.

2. Før 20 sek. trykk på følgende knapper samtidig, 1 + 3 + 4.(dette sletter den gamle programmeringen)

3. Trekk ut støpselet og vent i 6 sek.

4.Koble til støpselet igjen.

5.Før 20 sek. trykk på følgende knapper samtidig, 1 + 3.

6.Fjernkontrollen er nå tilbakestilt og støvsugeren kan brukes normalt igjen.

Eksempel 2

1. Plugg støpselet inn i stikkontakten.

2.Før 20 sek. trykk på følgende knapper samtidig, 1 + 4.(dette sletter den gamle programmeringen)

3. Trekk ut støpselet og vent i 3 sek.

4.Koble til støpselet igjen.

5.Før 20 sek. trykk på følgende knapper samtidig, 1 + 3.

6.Fjernkontrollen er nå tilbakestilt og støvsugeren kan brukes normalt igjen.


Årsaken

 • Hvis ovenstående ikke løser problemet, anbefaler vi å kontakte kundeservice på tlf. 22722400 for hjelp.