Vedlikehold av trådløs støvsuger (Electrolux Well-Q6/Q7/Q8, Electrolux 500-serien)

Senest oppdatert 22.03.2024 14.18

Problem

  • Vedlikehold av trådløs støvsuger (Electrolux Well-Q6/Q7/Q8, Electrolux 500-serien)
  • Hvordan tømme/rengjøre støvbeholder og rengjøre filtrene i en trådløs støvsuger
  • Den trådløse støvsugeren slo seg av under bruk

Gjelder

  • Trådløse støvsugere Electrolux Well-Q6/Q7/Q8
  • Trådløse støvsugere Electrolux 500-serien (Clean 500 / Hygienic 500 / Animal 500)

Vedtak

For å opprettholde den trådløse støvsugeren er det viktig å tømme støvbeholderen når den er full og å rengjøre alle filtrene som angitt i brukerhåndboken . Hvis filtrene blir utslitte, kan det være nødvendig å bytte dem.

I tillegg anbefales det å inspisere støvsugerens børsterull regelmessig og fjerne eventuelle sammenfiltrede hår eller rusk for å sikre optimal ytelse.

Til slutt, sørg for å oppbevare støvsugeren på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk for å unngå skade.

1. Tøm og rengjør støvbeholderen

2. Rengjør filtrene

3. Inspiser støvsugerens børsterulle og fjern eventuelle sammenfiltrede hår eller rusk