Vedlikehold av trådløs støvsuger (Electrolux Clean 600 / Hygienic 600 / Animal 600-serien)

Senest oppdatert 14.03.2024 13.03

Problem

  • Vedlikehold av trådløs støvsuger (Electrolux Clean 600 / Hygienic 600 / Animal 600-serien)
  • Hvordan tømme/rengjøre støvbeholder og rengjøre filtrene i en trådløs støvsuger
  • Den trådløse støvsugeren slo seg av under bruk

Gjelder

  • Trådløse støvsugere Electrolux Clean 600 / Hygienic 600 / Animal 600-serien

Vedtak

For å opprettholde den trådløse støvsugeren er det viktig å tømme støvbeholderen når den er full og å rengjøre alle filtrene som angitt i brukerhåndboken . Hvis filtrene blir utslitte, kan det være nødvendig å bytte dem.

I tillegg anbefales det å regelmessig inspisere støvsugerens børsterulle og fjerne eventuelle sammenfiltrede hår eller rusk for å sikre optimal ytelse.

Til slutt, sørg for å oppbevare støvsugeren på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk for å unngå skade.

1. Tøm og rengjør støvbeholderen

2. Rengjør filtrene eller bytt dem om nødvendig

3. Inspiser støvsugerens børsterulle og fjern eventuelle sammenfiltrede hår eller rusk