Oppladbar støvsuger stopper og lader ikke

Senest oppdatert 30.10.2019 12.46

Problem:

  • Oppladbart støvsuger stopper etter 30 sekunder ved full-ladet
  • Oppladbart støvsuger lader ikke

Gjelder:

  • Batteridrevet støvsuger
  • Ultrapower

Løsning:

1. Lyser ULTRAPOWER organsje, gjør følgende:

  • Et lys tilsier at ULTRAPOWER stopper i løpet av få minutter. Forsøk å lad ULTRAPOWER.


2.  Lyser ULTRAPOWER rødt, gjør følgende:

  • Dersom lyset blinker rødt indikerer det at børsterullen er blokkert. Ta ut børsterullen og rengjør den for hånd (se side 52).
  • Dersom rød og orasnje lampe lyser, og funksjonen BRUSH ROLL CLEAN ikke virker og hovedlampene er slukket tilsier det har funksjonen  BRUSH ROLL CLEAM har vært i bruk for lenge. Sett ULTRAPOWER i laderstasjon i 10 minutter for å gjenopprette fuksjonen.
  • Dersom rødt lampe konstant lyser og ULTRAPOWER stopper tilsier det at ULTRAPOWER er overopphetet eller har problemer med den elektriske kontaktten. Gjør følgende: Rens filtrene. Se om det er blokkeringer i slange og munnstykke. Kontroller batteripakkens tilslutninger


3. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker. 
Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.