Oppladbar støvsuger stopper og lader ikke

Senest oppdatert 30.10.2019 12.46

Problem:

  • Oppladbart støvsuger stopper etter 30 sekunder ved full-ladet
  • Oppladbart støvsuger lader ikke

Gjelder:

  • Batteridrevet støvsuger
  • Ultrapower

Løsning:

1. Lyser ULTRAPOWER organsje, gjør følgende:

  • Et lys tilsier at ULTRAPOWER stopper i løpet av få minutter. Forsøk å lad ULTRAPOWER.


2.  Lyser ULTRAPOWER rødt, gjør følgende:

  • Dersom lyset blinker rødt indikerer det at børsterullen er blokkert. Ta ut børsterullen og rengjør den for hånd (se side 52).
  • Dersom rød og orasnje lampe lyser, og funksjonen BRUSH ROLL CLEAN ikke virker og hovedlampene er slukket tilsier det har funksjonen  BRUSH ROLL CLEAM har vært i bruk for lenge. Sett ULTRAPOWER i laderstasjon i 10 minutter for å gjenopprette fuksjonen.
  • Dersom rødt lampe konstant lyser og ULTRAPOWER stopper tilsier det at ULTRAPOWER er overopphetet eller har problemer med den elektriske kontaktten. Gjør følgende: Rens filtrene. Se om det er blokkeringer i slange og munnstykke. Kontroller batteripakkens tilslutninger


3. Ta kontakt med et autorisert servicesenter

  • Hvis rådene over ikke løser problemet, vil det anbefales å bestille en servicetekniker. 
Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.