Bruk av multitabletter

Senest oppdatert 30.10.2019 14.01

Når du bruker multitabletter, kan det være unødvendig å fylle saltdispenseren og surfaktantdispenseren, avhengig av vannhardhet. I hardtvannsområder anbefales fremdeles salt og surfaktant for å oppnå et optimalt oppvaskresultat.

  • Juster vannhardheten elektronisk til nivå 1. På dette nivået vil indikatoren (legg til salt) ikke lyse på betjeningspanelet.
  • Aktiver multitablett-funksjonen ved å trykke på den relevante funksjonen.
  • Se i brukerveiledningen for detaljert informasjon.


Multitablett-funksjonen må aktiveres etter at du har valgt en syklus og ikke vil bli lagret i minnet.

  • Aktiver multitablett-funksjonen før hver syklus.
  • Hvis tørkesyklusen gir dårlige resultater, fyll surfaktantdispenseren og sett vannets hardhetsnivå til 1 eller 2.
Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.