Mitt kjøleskap eller fryser fungerer ikke

Senest oppdatert 13.03.2024 13.38

Problem

  • Mitt kjøleskap / fryser fungerer ikke
  • Kan ikke slå på apparatet

Gjelder

  • Kjøleskap med fryser
  • Kjøleskap
  • Frysere

Vedtak

1. Kontroller om apparatet er slått av.

2. Kontroller om støpselet er riktig koblet til stikkontakten.

3. Kontroller om det er spenning i stikkontakten.

4. Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten (dvs. lampen).

5. Plugg ut apparatet og deretter inn det.

6. Kontroller lampen på apparatet etter påkoblingen eller kontroller støyen til kompressoren.

Kontroller apparatets temperatur etter en time.

7. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis rådene ovenfor ikke løser problemet, anbefaler vi å bestille en servicetekniker. Kontakt vårt kundesenter for bestilling av service. 


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.