Lyder fra kjøleprodukter

Senest oppdatert 02.03.2023 04.30

Problem

 • Kjøleskapet mitt lager en uvanlig lyd
 • Kjøleskapet mitt bråker
 • Fryseren min har lyder når den kjører

Gjelder

 • Kjøleskap 
 • fryser
 • Fryseboks
 • Kombiskap 
 • Kjøleskap med fryser

Vedtak

 1. Sørg for at ventilasjonskravene er oppfylt. Se installasjonsinstruksjonene som fulgte med enheten. Alle kjøleskap krever ventilasjon for å sikre riktig drift. Dette er avgjørende for integrerte apparater hvor det er nødvendig med ventilasjonskanaler for dette formålet. Noen ganger kan det oppstå støy fordi ytelsen til apparatet påvirkes på grunn av utilstrekkelig ventilasjon. Det må typisk være minst 200 cm2 ventilasjon i både toppen og bunnen av skapet for å tillate riktig luftstrøm rundt innebygde produkter.
 2. Se etter alt som berører utsiden av kabinettet
  Prøv å flytte apparatet litt eller fjerne deler som berører den ytre dekselet. Dette vil unngå den vibrerende lyden. Pass også på at ingenting bak den berører apparatet. Noen ganger kan problemet løses ved å flytte litt på et rør plassert på den ytre bakveggen av apparatet

 3. Sjekk om det er noen gjenstander inne i produktet som berører hverandre, eller som berører bakveggen.
  Prøv å flytte på gjenstandene som berører hverandre for å unngå vibrerende lyd når apparatet er i gang. Ved å plassere maten på kort avstand unngår du denne lyden, og det gjør også at kald luft kan sirkulere bedre i apparatet.

 4. Sjekk om du har noe på toppen av apparatet
  Fjern den som er plassert på toppen av apparatet for å unngå vibrerende lyd når apparatet er i gang.

 5. Vibrerende lyder, vibrerende / skranglende
  Sjekk om rørsystemet på baksiden av produktet berører skapet eller bakveggen. Dette har ingen effekt på ytelsen til enheten.

 6. Gurglelyd, plystre- eller raslelyd
  Dette er normale injeksjonslyder fra kjølevæsken som er i gassfasen til fordamperen (på bakveggen).
  Ettersom den nye, miljøvennlige kuldemedietypen (R600a) er lettere og har lavere tetthet, må en større mengde av det brukes og sirkuleres.

 7. Rennende, dryppende eller boblende lyd
  Dette er normale lyder fra kjølevæsken som er i kondensatorens væskefase (utenfor bakveggen).
  Ettersom den nye, miljøvennlige kuldemedietypen (R600a) er lettere og har lavere tetthet, må en større mengde av det brukes og sirkuleres. Dette kan føre til at disse driftslydene er svært forskjellige fra driftslydene til et tidligere produkt.

 8. Vanlig susende lyd eller bankelyd
  Vanlig bankelyd 2-3 ganger i sekundet ved kjøling Dette er vanlige injeksjonslyder fra kjølevæsken som er i gassfasen i fordamperen (inne i bakveggen). Ettersom den nye, miljøvennlige kuldemedietypen (R600a) er lettere og har lavere tetthet, må en større mengde av det brukes og sirkuleres. Dette kan føre til at disse driftslydene er svært forskjellige fra driftslydene til et tidligere produkt.

 9. Brummende, summende eller surrende lyd
  Dette er en normal driftslyd. Det er en elektrisk motor og mekaniske ventiler i kjølekompressoren som forårsaker denne støyen.

 10. Knakende lyd eller en knitrende lyd.
  Sprekkelyd eller smellelyd 2-10 ganger om dagen. Dette er normale driftslyder. Regelmessig avriming av bakveggen 2-10 ganger daglig øker temperaturen på fordamperen, som er plassert i bakveggen. Isolasjonsmaterialet og kjølevæskerørene utvider seg og trekker seg sammen igjen, og denne normale avrimingsprosessen produserer denne lyden. Erfaring har vist at denne lyden reduseres over tid.

 11. Kontinuerlig klikkelyd når kompressoren starter
  Kontinuerlig klikkelyd kan skyldes programvareproblem eller defekt kompressorstartrelé.
  Dette kan løses ved å tilbakestille apparatet. Apparatet kan tilbakestilles ved å trekke ut støpselet i ca. en time og slå på igjen.

 12. Dersom ovenstående ikke løste problemet eller hvis du opplever støy som ikke er dekket i diagrammet under, anbefaler vi at du bestiller et besøk av en av våre spesialutdannede serviceteknikere.

  Du kan enkelt bestille et servicebesøk online hele døgnet, og det kan gjøres HER.

  Eksempler på helt normale kjølelyder:

Årsaken

 • Måling av lydnivå i henhold til europeisk standard.

  Målingen skjer under kontrollerte forhold i et lydkammer. Målingen er gitt som en gjennomsnittsverdi av kompressorens driftstid trukket fra det første minuttet.

  Fast installasjon hvor 6 mikrofoner måler lydtrykket på 2 meters avstand. Måling av lydtrykknivå brukes til å bestemme lydeffektnivået, spesifisert i dB (A)

  Viktig å skille mellom lydeffektnivå og lydtrykknivå. I vårt brosjyremateriell oppgir vi alltid lydeffektnivået oppgitt i dB (A) i henhold til gjeldende standarder.

  Som bakgrunn for lydeffektnivået måler vi lydtrykknivået til apparatene - Lydtrykknivået omregnes til lydeffektnivået. Vektingen/konverteringen skjer blant annet under hensyntagen til ørets følsomhet for ulike frekvenser.

 • Omgivelser og lydoppfatning
  Omgivelsene kan og har også innflytelse på lydoppfatningen, som f.eks store åpne kjøkken-stuer med fliser på vegger og gulv eller store treflater kan virke forsterkende på lyder. Også f.eks. hvis produktet er innebygd i et kabinetthus vil dette kunne forsterke lyden.