Is/frost dannelse i kjøleskap/frys

Senest oppdatert 19.11.2021 13.03

Problem

  • Hvorfor fryser kjøleskapet mitt ?
  • Kjøleskapets bakvegg er fuktig
  • Kjøleskapets bakvegg er frost

Gjelder

  • Frittstående Kjøleskap / Kombiskap
  • Innebygd Kjøleskap / Kombiskap

Vedtak

Kondensoppbygging på bakveggen er en del av den normale funksjonen. Graden av luftfuktighet , mengden og temperaturen på fersk mat kan påvirke graden av kondens inne i kjøleskapet. Under kjøleprosessen begynner fuktigheten å kondensere på bakveggen da dette er et av de kaldeste stedene i kjøleskapet. Disse dråpene kan fryses, og is kan bygge seg opp på bakveggen.


Hvis du fortsatt opplever et problem:


  • Sjekk at termostaten ikke er stilt for høyt, reduser temperaturen i kjøleskapet. Det kan føre til frostoppbygging.
  • Er døren åpen for lenge eller åpnes ofte.  Kan det dannes is fordi fuktig luft trekkes inn i apparatet.
  • Er døren ordentlig lukket etter bruk? Sjekk tilstanden til pakningen på døren. Hvis du finner at den er skadet, deformert eller ødelagt, bestill service her for et servicebesøk.
  • Sitter noe fast i døren eller hindrer den i å lukke ordentlig.
  • Varm mat eller for mye fersk mat legges i kjøleskapet før avkjøling. Prøv å unngå å plassere varm eller varm mat rett inn i kjøleskapet, da dette kan endre innetemperaturen og føre til is i kjøleskapet.


Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du ringe vår hjelpelinje for assistanse eller et eventuelt ingeniørbesøk.