Temperaturen på mitt kjøleskap er for lav

Senest oppdatert 18.01.2024 12.44

Problem

  • Kjøleskapet kjøler for mye
  • Temperaturen er for lav i kjøleskapet
  • Det fryser og er frost i kjøleskapet

Gjelder

  • Kjøleskap
  • Integrert kjøleskap
  • Kjøle-/fryseskap
  • Integrert kjøle-/fryseskap

Løsning

1. Kontroller at skapet kjøler korrekt ved å stille et glass vann i midten midt på den midterste hyllen, natten over. 

Du kan deretter måle skapets temperatur med et termometer som plasseres i vannglasset. 

Hvis temperaturen ligger mellom 4 °C til 5 °C, så fungerer skapet korrekt. 

Hvis temperaturen ikke møter forventningene kan du forsøke å justere termostaten og måle temperaturen igjen påfølgende dag. 

Husk å måle temperatur med et egnet termometer. 

Det er kjernetemperaturen i matvarene som er viktig, ikke lufttemperaturen i skapet, da denne vil svinge i hvert kjøleforløp (mellom start og stans av kjølekompressoren). 

Vær OBS på at det ved billige termometere kan forekomme feilregistrering av temperatur på plus/minus 1-2 grader. 

I noen tilfeller mer. Du kan regulere temperaturen i skapet ved å vri på temperaturknappen eller via betjeningspanelet. 

2. Slå innkjøpsfunksjonen / shoppingfunksjonen av. 

Se evt. i bruksanvisningen om ditt skap har denne funksjonen, og hvordan du slår den av. 

3. Kontroller at viften i skapet er slått på og er i gang (dersom ditt skap har vifte). 

Du kan kontrollere viften ved å lukke døren ett minutt og åpne den igjen. I øyeblikket etter at døren er åpnet, kan du høre om viften blåser, før den langsomt slår seg av. 

4. Sørg for at skuffer er skjøvet helt inn.

5. Unngå at matvarer treffer bakveggen i skapet. 

Flytt det som berører bakveggen, for å unngå vann eller is på hyllen. Bakveggen vil fryse til ved kjøling, og isen blir til vann ved automatisk avriming. Dersom matvarer berører bakveggen, vil vannet renne utover hyllen i stedet for å renne ned i dreneringskanalen.

6. Hvis kjøleskapet har deksel/demper for kaldluft-sirkulasjonsviften som kan åpnes og lukkes, kan du lukke denne

Dette dekslet er vanligvis plassert over skuffene eller nær bakveggen bak skuffene.

 Eksempel på et glass som har vært plassert inntil bakveggen: 

Hvis det er mye is på bakveggen i kjøleskapet, kan problemet løses ved å avrime kjøleskapet, for så å slå det på igjen. 
Dersom ovennevte forslag ikke løser problemet - ta kontakt med et autoriserert serviceverksted. 

Tips

  • Vær oppmerksom på at f.eks. agurker har lengst holdbarhet hvis de oppbevares i en temperatur mellom +8 - +12 grader, og tomater ved +12 - +16 grader. (Altså utenfor kjøleskap). Hvis agurk og tomat oppbevares kaldt, vil holdbarheten forkortes drastisk, og det vil kunne se ut til at de har fått frost. Agurk kan med fordel pakkes inn i sølvpapir for å unngå dette. Normal temperatur i grønnsaksskuffer er mellom +1 - +6 grader. 

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.