Temperaturen i kjøleskapet er for høy

Senest oppdatert 23.10.2019 16.30

Problem

  • Kjøleskapet er for varmt
  • Temperaturen er for høy i kjøleskapet

Gjelder for

  • Kombiskap
  • Kjøleskap

Løsning

1. Vent omtrent tolv timer til enheten når riktig temperatur etter start

2. Hvis du nettopp har plassert en stor mengde matvarer i enheten, så stopper alarmen ved normalt temperaturnivå 

3. Kontroller om viften inne i enheten er på og fungerer (hvis enheten er utstyrt med en vifte) 

Du kan kontrollere viften ved å lukke døren et øyeblikk, for så å åpne den igjen.

Umiddelbart etter åpning av døren kan du høre om viften går og om den stopper for tidlig. 

4. Forsikre deg om at enheten står i vater

Juster føttene under enheten og kontroller nivået med et vater.

5. Kontroller om enheten er installert og sikret på riktig måte slik at døren lukkes godt igjen (integrerte enheter) 

6. Kontroller om dørtetningslisten er ren og uskadet 

7. Kontroller om døren er lukket ordentlig og unngå å la døren være åpen over lengre tid 

8. Kontroller om dørhengslene er sikret og uskadde.

Erstatt eventuelle defekte hengsel-deler. 

9. Kontroller om enheten kjøler på korrekt måte

  • Mål temperaturen med et termometer i et glass med vann plassert inni kjøleskapet.
  • Kjøleskapet fungerer riktig hvis temperaturen er mellom +4 til +5 °C.
  • Kjernetemperaturen til matvarene er viktigere enn den indre lufttemperaturen i kjøleskapet, siden lufttemperaturen vil variere gjennom hver kjølesyklus (mellom start og stopp av kjøle-kompressoren).
  • Vær oppmerksom på at billigere termometre kan vise variasjoner på ±1–2 °C eller mer. 
  • Juster temperaturen ved å skru på temperaturregulatoren eller via kontrollpanelet.    


10. Kontroller om enheten har blitt installert med tilstrekkelig ventilasjon. 

Du finner ventilasjonskravene i brukerhåndboken eller installasjonsveiledningen. 

11. Kontroller at beskyttelses-innpakningen er fjernet fra døren (integrerte enheter)

12. Kontroller om omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav i forhold til klimaklassen på typeskiltet  

13. Avis enheten og slå den på igjen   

14. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.