Installasjon av Integrert kjøleskap - ventilasjon

Senest oppdatert 11.03.2022 14.58

Problem

 • Integrert kjøling - dårlig kjøling
 • Kjøleskapet avkjøles ikke riktig
 • Fryseren avkjøler ikke riktig
 • Kjøleskap og fryser avkjøler ikke riktig
 • Kondens i kjøleskapet
 • Skap skadet av kondens
 • Varm kompressor
 •  Kompressor går i lange perioder


Gjelder

 • Integrert kjøleskap
 • Integrert fryser
 • Integrert kombiskap 

Vedtak

Ventilasjon for integrerte kjøleskap

Alle kjøleapparater krever ventilasjon for å sikre korrekt drift. Dette er avgjørende for integrerte apparater, der ventiler er nødvendige for dette formålet.

Det må sørges for minst 200 cm 2 ventilasjon på både toppen og bunnen av skapet for å tillate korrekt luftstrøm.

Se installasjonsanvisningen som følger med apparatet


Uten riktig mengde ventilasjon kan ikke et kjøleapparat kjøre eller avkjøles på riktig måte, det vil resultere i lengre driftstider og dermed høyere energikostnader. Enda verre, mangel på ventilasjon kan føre til for tidlig feil, og selvfølgelig kan feil på apparatet på grunn av feil installasjon, inkludert mangel på eller utilstrekkelig ventilasjon, ikke dekkes av garantien.

Årsaken

Dårlig ventilasjon vil svekke ytelsen og effektiviteten til kjøleapparatet ditt og kan føre til følgende:

 • Høyt energiforbruk
 • Dårlig vedlikehold av temperatur inne
 • Overdreven kondens og mulig skade på omkringliggende skap
 • Overoppheting kan skade kompressoren.
 • Uopprettelig skade på kjølesystemet
 • Redusert pålitelighet og levetid for apparatet ditt