Det er mye is i kjøleskapet mitt

Senest oppdatert 20.03.2023 09.45

Problem

 • Det er mye frost eller is i kjøleskapet.
 • Det er en stor isklump på bakveggen av kjøleskapet mitt
 • Hvordan fjerner jeg isen i kjøleskapet?
 • Det er is på bakveggen i kjøleskapet

Gjelder

 • Kjøleskap

Vedtak

 1. Det er normalt at det dannes frost/is og vann på bakveggen av skapet, som vist på bildet.

  Isen dannes ved at normal fuktighet kommer inn i skapet når døren åpnes og fjernes normalt av det automatiske avrimingssystemet
  Er det så mye is at skapet ikke klarer å tine det helt av seg selv, kan problemet i mange tilfeller løses ved å tine skapet manuelt.

 2. Sørg for å pakke inn matvarene.
  Hvis du ikke pakker inn maten, kan det øke mengden fuktighet og frost i kjøleskapet. Du kan redusere mengden fuktighet og frost ved alltid å pakke maten i lufttette beholdere. Felger på bakvegg (kjøleflate) er normale og ikke en feil med skapet.

 3. Sjekk om maten berører bakveggen på skapet.

  Flytt gjenstander som berører bakveggen for å unngå vann eller is på hyllen. Bakveggen vil fryse under avkjøling, og isen blir til vann under automatisk avriming. Hvis gjenstander berører bakveggen, vil vannet ved tining renne ut på hyllen i stedet for ned i dreneringskanalen.

 4. Rengjør dreneringskanalen .
  For å unngå mye fuktighet, vannlekkasje eller is inne i skapet, bør avløpskanalen rengjøres. Rengjør også dryppskålen og avløpsslangen over baksiden av skapet. Ved normal drift avrimes fordamperen (kjøleflaten på bakveggen) i kjølerommet automatisk hver gang kompressoren stopper. Tinevannet ledes ut gjennom en kanal og inn i et dryppbrett på baksiden av kjøleskapet. Dryppbrettet plasseres over kompressoren, hvor vannet fordamper.

 5. Unngå å åpne døren ofte eller over lengre tid.
  Hvis døren har stått åpen for lenge eller åpnes ofte, kan temperaturen i skapet stige og bli for høy, eller det kan dannes mye fuktighet eller is inne i skapet. Hvis det har bygget seg opp is i skapet, kan problemet ofte løses ved å tine skapet. Unngå å la døren stå åpen over lengre perioder, eller åpne den sjeldnere. Dette vil også bidra til å spare energi og beskytte miljøet.

 6. Sjekk om skapet er plant.
  Dette kan kontrolleres med vater for å sikre at produktet står i vater horisontalt og vertikalt. Du kan også se om dørene er rette, dette vil gi en indikasjon på om gulvet er plant. Du nivellerer skapet ved å justere føttene under skapet og sjekke med vater. Juster føttene til nivået er riktig og døren er i flukt med skapet.

 7. Kontroller om dørpakningen sitter riktig eller er skadet.
  Du må sjekke dørpakningen nøye. Trykk dørpakningen på plass hele veien rundt døren.
  Hvis dørpakningen er skadet eller ikke på plass, kan det forhindre at døren lukkes ordentlig.
  Hvis dørpakningen er deformert, kan det i noen tilfeller løses ved å varme den opp litt i noen sekunder med en hårføner og deretter prøve å rette ut gummien.
  Merk! Ikke varm opp dørpakningen for mye da dette kan skade pakningen og døren.

 8. Sjekk om dørhengslene er løse eller skadet på noen måte.
  Er hengslene løse kan du bruke en skrutrekker til å stramme skruene og ev juster samtidig hengslene slik at døren lukkes riktig.
  Hvis et hengsel er ødelagt eller skadet, anbefaler vi at du bestiller et besøk av en servicetekniker.
  Ønsker du å bytte deler selv kan du kjøpe reservedeler i nettbutikken her.

 9. Skadet del
  Hvis hengsler, lamper eller andre deler er skadet, kan de enkelt skiftes ut. Ønsker du å bytte ut delene selv, finner du reservedeler i nettbutikken her.

 10. Tining
  Hvis det er mye is i skapet, kan avriming av kjøleskapet og deretter starte det igjen løse problemet i mange tilfeller
  - Slå av skapet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
  - Fjern matvarer, skuffer og hyller. Pakk maten inn i flere lag med papir og oppbevar den så kaldt som mulig.
  - Tin all isen ved å la døren stå åpen.
  - Fjern regelmessig avrimingsvann i dryppskålen bak i skapet under tining, da det kan være fare for at det renner over.
  - Rengjør og tørk av innsiden av skapet med en fuktig klut.
  - Sett inn skuffer og hyller igjen.
  - Lukk skapet og slå på strømmen.
  - Slå på og vent til den når innstilt temperatur. Det tar vanligvis 4-6 timer.

 11. Boktjeneste
  Dersom ovenstående ikke løste problemet, anbefaler vi at du bestiller et besøk fra en av våre spesialutdannede serviceteknikere.
  Du kan enkelt bestille et servicebesøk på nett hele døgnet, og velge ønsket dato for besøket selv.
Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.