Ingen is kommer ut av dispenseren.

Senest oppdatert 29.10.2019 14.49

Det er mange årsaker til dette problemet:

Ingen vanntilførsel.

Sørg for at produktet er tilkoblet til vannforsyningen. Gi maskinen nok tid til å lage isen. Dispenseren bør fungere når isen er klar.

Temperaturen i fryseren er stilt for høyt.

Sett fryseren til en lavere temperatur, så isen kan produseres raskt. Dispenseren bør fungere igjen når isen er klar.

Døren til isdispenseren har blitt holdt eller blokkert i over enn 4–5 minutter.

Motoren er overbelastet. Motorens overbelastningsvern vil bli nullstilt ca. 3 minutter etter at døren ikke lenger er blokkert. Isen vil da komme ut igjen.

Produktet har vært slått av i en periode.

Isen kan smelte og fryse på nytt rundt skruen på grunn av sjelden bruk av maskinen, temperaturvariasjoner og/eller strømbrudd. Fjern isbeholderen, la innholdet tine og tøm beholderen. Rengjør beholderen, la den tørke og sett den deretter inn igjen. Dispenseren bør fungere når isen er klar.

Isdispenseren er blokkert.

Isbiter kan sette seg fast mellom ismaskinen og baksiden av isbeholderen eller fryse sammen, og dermed blokkerer dispenseren. Hvis dette skjer, kan du løse problemet å fjerne isbitene som blokkerer dispenseren.

Hvis vanndispenseren er tregere enn normalt, kan is- og vannfilterpatronen bli tilstoppet eller innsnevret. Hvis dette skjer, kan du løse problemet ved å erstatte filtrene.

Erstatte et filter: Trykk til vannfilteret klikker på plass (du hører to klikk). Filteret må være i flukt med produktet. Se i brukerhåndboken eller den relevante brukerveiledningen for detaljerte instrukser.

Ismaskinen min lager ikke nok is. 

Ismaskinen kan produsere 1,8 til 2,7 kg med is per dagen.

Hvis dette ikke er tilfelle, må du erstatte isen og vannfilterpatronen for å løse problemet. 

Erstatte et filter: Trykk til vannfilteret klikker på plass (du hører to klikk). Filteret må være i flukt med produktet. Se i brukerhåndboken eller den relevante brukerveiledningen for detaljerte instrukser

Ismaskinen min stopper ikke å lage is.

 Ismaskinen drives av en elektrisk kontakt, som utilsiktet kan bli holdt nede av gjenstander i fryseren. Flytt gjenstander som kan trykke kontakten ned, og fjern eventuelle isbiter som kan ha fryst sammen over kontakten. 

Ismaskinen min skiller ikke isbitene fra hverandre. 

Dette kan skje hvis isbitfunksjonen ikke brukes ofte. Separer isbitene ved å ta ut og rise isbeholderen for å løse problemet. 

Isen fra ismaskinen min har en dårlig lukt eller smak. 

Isen kan bli gjennomsyret av smaken eller lukten av maten som er lagret i produktet. Sørg for at maten er dekket til skikkelig, kast deretter isen og sett ismaskinen til å produsere en ny sats.

Generell rengjøring av innsiden av produktet kan være nødvendig hvis problemet vedvarer. Se den relevante brukerhåndboken for å få råd om effektiv rengjøring.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.