Ventilatoren vil ikke starte

Senest oppdatert 29.10.2019 14.50

Hvis lysdiodene/lampene ikke fungerer, sjekk strømforsyningen først. Problemet kan skyldes støpselet, kontakten eller strømkretsen.

Hvis ventilatoren er koblet til en stikkontakt, kan du prøve å koble et lite produkt (for eksempel en lampe eller en vannkoker) til kontakten for å sjekke om den fungerer. Hvis produktet ikke fungerer, kan det være et strømrelatert problem knyttet til kontakten. Kontroller effektbryteren eller sikringene. 

Hvis strømforsyningen fungerer, kan du tilbakestille den ved å koble fra elle fjerne støpselet fra kontakten. Vent deretter i 30 sekunder og sett støpselet tilbake på plass / gjenopprett strømmen til ventilatoren.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.