Slik bruker du Electrolux Hob²Hood®-funksjonen

Senest oppdatert 25.04.2024 07.37

Avtrekkshette med Hob2Hood funksjon i bruk på kjøkken

Hob²Hood®-funksjonen kobler trådløst sammen din Electrolux induksjonstopp og ventilatoren. Viftehastigheten reguleres basert på modus- innstillingen og temperaturen til de varmeste kokekarene på induksjonstoppen.

Hob²Hood®-funksjonen er tilgjengelig på utvalgte induksjonstopper og ventilatorer hos Electrolux. Begge produktene må ha funksjonen for at det skal fungere.

Slik bruker du Hob²Hood®

1. Slå på induksjonstoppen
2. Trykk

Når du lager mat på induksjonstoppen, reagerer ventilatoren og slår på lampen og viften. Standard modusen har lyset på, lav viftehastighet ved koking og middels viftehastighet ved steking.

Hvis viftehastigheten ikke samsvarer med dine behov under matlagingen, kan du enten justere den på induksjonstoppen eller direkte på ventilatoren. Hvis du justerer viftehastigheten på ventilatoren, vil Hob2Hood®-funksjonen bli midlertidig slått av. Neste gang du slår på induksjonstoppen, vil Hob2Hood® være i bruk igjen.

Hvis du foretrekker å ikke bruke Hob²Hood® i det hele tatt, kan du slå av funksjonen ved å trykke på Hob²Hood®-symbolet på induksjonstoppen når den er slått på.

Tilgjengelige moduser

Standardmodus er H5, men det er også andre moduser du kan velge mellom. Hvis du for eksempel foretrekker kraftigere avtrekk ved koking og steking, velg modus H6. Hvis du foretrekker lav viftehastighet, velg modus H4. Eller, hvis du vil at lyset skal slå seg på automatisk, men foretrekker å stille inn viftehastigheten selv, velg modus H2.

Se innstillingene for hver tilgjengelig modus i tabellen nedenfor.


Automatisk lysKokende ¹⁾Steking ²⁾
Modus H0AvAvAv
Modus H1AvAv
Modus H2³⁾Viftehastighet 1Viftehastighet 1
Modus H3AvViftehastighet 1
Modus H4Viftehastighet 1Viftehastighet 1
Modus H5Viftehastighet 1Viftehastighet 2
Modus H6Viftehastighet 2Viftehastighet 3


Endre modus

Endre standardmodus ved å følge disse trinnene:

1. Slå av induksjonstoppen

2. Trykk  i 3 sekunder. Displayet tennes og slukkes

3. Trykk  i 3 sekunder

4. Trykk  før  kommer på

5. Trykk  på timeren for å velge en automatisk modus


Viktig

  • Beskytt kontrollpanelet på ventilatoren mot direkte sollys
  • Ikke rett halogenlys mot ventilatoren
  • Ikke dekk til kontrollpanelet på induksjonstoppen
  • Ikke avbryt signalet mellom induksjonstoppen og ventilatoren (f.eks. med hånden, et håndtak på et kokekar eller en høy gryte)


For mer informasjon om din spesifikke modell, se brukerhåndboken.

Registrer produktene dine
Registrer produktene dine

Registrer produktene dine i MyElectrolux og finn alt du trenger på ett sted.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.