Slik bruker du SenseBoil®-funksjonen på din induksjonstopp fra Electrolux

Senest oppdatert 07.03.2024 16.14

Mann som lager mat med SenseBoil-funksjonen på induksjonstoppen fra Electrolux

Electrolux induksjonstopp med SenseBoil®-funksjon har en innebygd sensor som registrerer når vannet i kokekaret når kokepunktet. Induksjonstoppen justerer automatisk temperaturen for å redusere boblene til en kontrollert koking, og forhindrer at vannet koker over. Sensoren fungerer ved koking av vann eller vann med poteter.

SenseBoil®-funksjonen er tilgjengelig på utvalgte Electrolux induksjonstopper.

Slik slår du på SenseBoil®-funksjonen  

1. Trykk  når induksjonstoppen er slått på. En blinking  viser sonene som sensoren kan brukes på.

2. Still inn varmenivået for den valgte sonen. Det blinkende lyset over symbolet  indikerer fremdriften og lyser til vannet begynner å koke.

3. Når du hører en pipelyd, er kokepunktet nådd, og vannet vil bli redusert til å putre. Hvis du koker pasta eller grønnsaker, tilsett disse i vannet og fortsett å lage mat.

Slik slår du av SenseBoil®-funksjonen

trykk  eller juster varmenivået til sonen manuelt for å slå av kokesensoren.

Viktig

  • Fyll 1/2 til 3/4 av gryten med vann opp til 4 cm fra kanten av kokekar.
  • Ikke bruk mindre enn 1 eller mer enn 5 liter vann, og sørg for at totalvekten av vannet (eller vann med poteter) er mellom 1-5 kg.

Godt å vite

  • SenseBoil®-funksjonen kan bruke en sone om gangen.
  • Hvis en sone allerede er i bruk eller har restvarme, kan den ikke brukes med kokesensoren.
  • Hvis du ikke velger en sone innen 5 sekunder, vil ikke kokesensoren slå seg på.
  • Kokesensoren fungerer både med og uten lokk på kjelen eller pannen.
  • Slår du på pausefunksjonen eller løfter kokekaret slår du av sensoren.


For mer informasjon om din spesifikke modell, se brukerhåndboken.

Nå som du har lært hvordan du bruker SenseBoil®-funksjonen, vil du kanskje lære mer om de andre funksjonene på induksjonstoppen din.  

Registrer produktene dine
Registrer produktene dine

Registrer produktene dine i MyElectrolux og finn alt du trenger på ett sted.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.