Kokeplaten kan ikke aktiveres eller fungerer ikke

Senest oppdatert 17.01.2024 14.13

Problem

  • Apparatet kan ikke aktiveres eller fungerer ikke
  • Kokeplaten fungerer ikke

Gjelder

  • Integrert elektrisk komfyr
  • Frittstående komfyr med elektrisk komfyr
  • Integrert induksjonstopp
  • Frittstående komfyr med induksjonstopp

Vedtak

Hvis koketoppen ikke fungerer/ikke viser noen symboler rett etter tilkoblingen indikerer det mulig feil installasjon

Kontroller om komfyrtoppen er riktig koblet til strømforsyningen.

Hvis koketoppen sluttet å fungere etter en tid etter installasjon, vennligst sjekk årsakene nedenfor for å rette opp problemet:

1. Forsikre deg om at det ikke gikk mer enn 10 sekunder siden du aktiverte apparatet.

Aktiver apparatet igjen.

2. Forsikre deg om flere symboler ikke ble berørt samtidig.

Berør bare ett symbol.

3. Rengjør kontrollpanelet fra vann- og fettflekker.

4. Deaktiver barnesikringslåsen.

Se den fullstendige beskrivelsen i brukerhåndboken, fordi fremgangsmåten avhenger av apparatets modell. Last ned bruksanvisning .

Se artikkelen: Platen viser melding L

5. Deaktiver STOP + GO-funksjonen.

Se den fullstendige beskrivelsen i brukerhåndboken, fordi fremgangsmåten avhenger av apparatets modell.

6. Deaktiver demonstrasjonsmodus.

7. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis rådene ovenfor ikke løser problemet, anbefaler vi å be om en serviceingeniør.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.