Induksjonstoppen kan ikke startes etter kortslutning

Senest oppdatert 10.07.2020 08.38

Problem

  • Induksjonstoppen kan ikke startes etter kortslutning

Gjelder

  • Induksjonstopp

Vedtak

  • Kontroller sikringen i sikringsskapet eller RCD-bryteren.
  • Hvis dette tipset ikke hjelper, må du kontakte en autorisert tjeneste