Wifi innstillinger vaskemaskin / vask/tørk AEG

Senest oppdatert 26.04.2024 09.06

Problem

  • Hvordan kobler jeg produktet til wifi med app på telefonen
  • Hvordan sletter jeg wifi-innstillinger på maskinen
  • Hvordan aktiverer jeg wifi på maskinen
  • Hvordan aktiverer jeg fjernstart på maskinen?

Gjelder

  • Vaskemaskin
  • Kombinert vaskemaskin/tørketrommel

Vedtak

Wifi-oppsettet kan variere fra produkt til produkt.

Se de forskjellige typene nedenfor

Vaskemaskiner

AEG POne

Autodose maskin

Aktivering av wifi:
Trykk på av/på-knappen og vent ca. 10 sekunder
Trykk på doseringsknappene 3+4 og hold dem nede samtidig til du hører et "pip" og slipp deretter knappene.

Slett wifi-innstillinger
Trykk på doseringsknappene 3+4 og hold dem nede samtidig i 10 sekunder, til det andre pipet og kun 3 linjer vises på displayet

Fjernstart
Trykk på Utsatt start-knapp 8 og deretter start/pause-knapp 6


Bløtvannsmaskin

Aktivering av wifi:
Trykk på av/på-knappen og vent ca. 10 sekunder
Trykk på temperatur- og sentrifugeringsknappene 10+11 og hold dem nede samtidig til du hører et "pip og slipp deretter knappene.

Slett wifi-innstillinger
Trykk på Time Manager og Delay-knappene 10+11 og hold dem nede samtidig i 10 sekunder til det andre pipet og bare 3 linjer vises på displayet

Fjernstart
Trykk på Utsatt start-knapp 4 og deretter start/pause-knapp 5


Vaske/tørkemaskiner

AEG POne

Aktivering av wifi
I programlisteskjermbildet, trykk  på snarveien for å gå inn i innstillingsmenyen
Trykk på WiFi-linjen for å slå på tilkoblingen.

Slett wifi-innstillinger
I programlisteskjermen, trykk  på snarveien for å gå inn i innstillingsmenyen
Trykk på WiFi-linjen for å slå på tilkoblingen
Trykk på Tilbakestill nettverk

Fjernstart
Velg ønsket program på programlisteskjermen
Når programoversiktsskjermen vises, trykk  for å gå inn i alternativlisten
Trykk på Start m/fjernkontrolllinje for å aktivere den
Trykk på Start/Pause-knappen for å aktivere Remote Start