Vaskemaskinen viser feilmelding EF0, EFo, EF3, piper eller blinker 15 ganger

Senest oppdatert 03.04.2024 13.08

Problem 

 • Vaskemaskinen viser feilmelding EF0, EFo, EF3, piper eller blinker 15 ganger  
 • Vannlekkasjesensor er aktivert

Gjelder for 

 • Frontmatet Vaskemaskin (integrert og fristående)  

Løsning

1. Bruk mindre vaskemiddel  

 • Bruk av for mye vaskemiddel kan føre til overdreven skumming. 
 • Slå av apparatet og la det stå i noen timer til skummet forsvinner, og prøv så apparatet igjen.    

2. Rengjør dispenserskuffen  

 • Hvis dispenserskuffen eller sprinklerplaten over skuffen er svært skitten eller dekket i kalk, kan vann strømme ut og forårsake problemet. 
 • Rengjør dispenserskuffen i henhold til brukerhåndboken, og prøv apparatet igjen.


3. Sjekk for klær som sitter fast i maskinen  

 • Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   
 • Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
 • Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
 • Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
 • Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
 • Kontroller vannforsyningen og drenering. 
 • Kontroller om filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rente (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved vannkranen). 
 • Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst  


4. Sjekk for lekkasje i bunnen - lofilter  

 • Fjern filteret og rengjør det i henhold til brukerhåndboken
 • Kontroller om filteret er skadet.
 • Hvis filteret er intakt, monter det på plass og stram det godt for hånd.  


5. Kontroller vannforsyningsslangen  

 • Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen.
 • Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes som vist under «Sjekk for klær som sitter fast i maskinen», slik at maskinen kan starte igjen.  


6. Kontroller dørpakningen  

 • Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker.
 • Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  
 • Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull.
 • Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker.
 • Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert.
 • Koble ut vanntilførselen til maskinen.  


7. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker.    

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet er løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.