Vaskemaskinen viser feilmelding E10, C1, blinker eller piper 1 gang

Senest oppdatert 15.03.2024 11.29

Problem

 • Vaskemaskinen viser feilkode E10, E11, C1 eller avgir 1 pip / 1 blink .
 • Problem med å ikke ta inn vann, ikke få inn nok vann eller problemer med avløpet

Gjelder

 • Vaskemaskin
 • Toppmatet vaskemaskin
 • Vaskemaskin/tørketrommel

Vedtak

1. Kontroller vanntilførselen for å sikre at vanntrykket er riktig

 • Skru av kranen og koble fra inntaksslangen.
 • Plasser en bøtte eller lignende beholder under kranen.
 • Skru på kranen og kontroller at nok vann kommer ut av den.  
 • Du bør kunne fylle en 10-liters bøtte på rundt et minutt.   

2. Rengjør filteret i inntaksslangen ved siden av kranen.  

Hvis det er et filter i vannventilen hvor inntaksslangen skrus på vaskemaskinen, bør det også rengjøres.    

3. Sikre at dreneringsslangen er i korrekt posisjon

 • Dreneringsslangen bør ikke ligge mer enn 10 cm ned i avløpet.
 • Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.

4. Sørg for riktig plassering av avløpsslangen.

Avløpsslangen skal ikke strekke seg mer enn 10 cm ned i avløpet. *Se installasjonsinstruksjonene i brukerhåndboken eller separat installasjonshefte som følger med apparatet.

*Last ned brukerveiledning .

5. Sørg for riktig avløpshøyde.

Høyden på avløpet må ikke være mer enn 100 cm og ikke mindre enn 60 cm over bunnen av maskinen eller som vist i brukerhåndboken.

Se installasjonsinstruksjonene i brukerhåndboken eller separat installasjonshefte som følger med apparatet.

6. Rengjør pumpen og filteret.

Rengjør pumpen og lofilteret, inkludert pumpebladet (hvis pumpebladet er synlig, roter det med en blyant og sett på igjen filteret). Start deretter en varmvask uten å tilsette noe vaskemiddel for å rense ut dreneringssystemet. For detaljert prosedyre, se brukerhåndboken som fulgte med apparatet.

7. Se etter blokkert avløp.

Sjekk om slukene drenerer tilfredsstillende. Prøv en vask med avløpsslangen i en bolle eller vask.

8. Sjekk dreneringsslangen / innløpsslangen for mulig knekk eller vridning.

Blink eller vri i avløpsslangen eller innløpsslangen kan hindre vannet i å strømme gjennom slangen. Du kan sjekke det bak maskinen.

9. Bruk mindre vaskemiddelpulver.

Når det brukes mye vaskemiddelpulver, kan det dannes for mye skum og dette kan føre til at vannstandssystemet blokkeres av skum.

Kjør apparatet tomt for å fjerne skummet. Dette kan være nødvendig å gjøre flere ganger.

10. Tilbakestill apparatet.

Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og plugg det deretter inn igjen.

Hvis trinnene og videoen ovenfor ikke hjelper til med å løse problemet, anbefales et servicebesøk fra en av våre godkjente tjenesteleverandører.

11. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.   

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løsning Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.