Døren på vaskemaskinen kan ikke åpnes

Senest oppdatert 23.11.2022 09.18

Problem

  • Døren til vaskemaskinen kan ikke åpnes

Gjelder

  • Frontmatet vaskemaskiner
  • Integrert vaskemaskin
  • Vaske/Tørk

Vedtak

1. For kort tid etter avsluttet program.

Døren kan åpnes ca. 5 minutter etter slutten av vaskesyklusen (etter at bimetallet i dørlåsen er avkjølt). Dette er normalt.

2. Kontroller at dørlåsikonet ikke er aktivt.

På enkelte modeller kan det hende at døren ikke åpnes hvis skjermen er av. slå på vaskemaskinen og sjekk  dørlåsikonet ikke er aktivt.

3. Sjekk om det er vann i maskinen.

Hvis det er vann i maskinen, kan ikke døren åpnes. Hvis du ønsker å åpne døren, kan du gjøre det etter at vannet er pumpet ut eller om nødvendig ved å utføre en nødtømming på maskinen. Følg instruksjonene nedenfor:

  • åpne lofilteret og la vannet renne ut fra fronten i et brett eller ned i et gulvavløp (på noen maskiner gjør du dette ved å åpne en tut på lofilteret og løsne filteret forsiktig eller, på maskiner uten lofilter, du løsner avløpsslangen bak på maskinen og legger den så langs gulvet slik at vannet kan ledes av via avløpsslangen)
  • sjekk om avløpet er i orden
  • rengjør lofilteret
  • kjør en vask igjen for å se om dette har løst problemet.

For mer informasjon, se bruksanvisningen som medfulgte vaskemaskinen.

4. Nødåpning av døren.

På noen maskiner kan døren åpnes i nødstilfelle ved å trekke ned på en stang ved hjelp av for eksempel en skrutrekker eller lignende. Hvis maskinen har en nødåpner, er den plassert ved siden av lofilteret. Se hele beskrivelsen i brukermanualen.

NB!: Pass på at vannstanden inne i trommelen ikke er for høy. Hvis det er tilfellet, må man tømme maskinen først som beskrevet over.

Se instruksjonsvideo:


5. Tilbakestill maskinen.

Slå av stikkontakten og slå den på igjen etter ca. 20-30 sekunder. Test deretter om maskinen fungerer normalt.

6. Bestill en servicetekniker 

Hvis døren ikke kan åpnes uten vann i maskinen og rådene ovenfor ikke løser problemet, anbefaler vi å bestille en servicetekniker.
Du kan bestille service HER.

Årsaken

Grunnen til at døren ikke vil åpne på vaskemaskinen er ofte at et program nettopp er avsluttet og døren låses elektronisk.

Problemet kan også skyldes feil i maskinens dørlås eller elektroniske deler.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.