Døren på vaskemaskinen kan ikke åpnes

Senest oppdatert 24.10.2019 09.43

Problem

  • Døren på vaskemaskinen kan ikke åpnes  

Gjelder for

  • Frontmatet Vaskemaskin  (integrert og fristående)  

Løsning

1. For kort tid etter avsluttet program  

  • Døren kan åpnes ca. 5 minutter etter slutten på vaskesyklusen (etter at bimetallet i dørlåsen har blitt kjølt ned).
  • Dette er normalt.  


2. Kontroller om det er vann i maskinen  

Hvis det er vann i maskinen, kan ikke døren åpnes.

Hvis du vil åpne døren, kan du gjøre det etter at vannet har blitt pumpet ut, eller, om nødvendig, ved å utføre en nøddreneringsoperasjon på maskinen.

Følg instruksjonene nedenfor:  

  • åpne lofilteret og la vannet drenere ut fra fronten inn i et brett eller ned i et gulvavløp (på noen maskinen kan du gjøre dette ved å åpne et avløpsrør på lofilteret og løsne filteret forsiktig, eller, på maskinen uten et lofilter, kan du løsne dreneringsslangen på baksiden av maskinen og legge den langs gulvet slik at vannet kan føres via dreneringsslangen) 
  • kontroller avløpene 
  • rengjør lofilteret 
  • kjør en vask igjen for å se om dette har løst problemet. 
  • For mer informasjon, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt. 


3. Utfør nøddøråpning  

På noen maskiner kan døren åpnes i et nødstilfelle ved å dra ned på en stang med en skrutrekker eller lignende objekt.

Hvis maskinen har en nødutløser, befinner den seg ved siden av lofilteret. 

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken. 

emergency_door_opening.PNG

Merk: Se til at vannivået i trommelen ikke er for høyt. Om nødvendig, gjør en nøddrenering.    

Advarsel: Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.  

Advarsel: Fare for personskade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.  

4. Tilbakestill maskinen  

Slå av strømmen til maskinen og slå den deretter på igjen etter ca. 20-30 sekunder. Test deretter om maskinen fungerer normalt.     

5. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis døren ikke kan åpnes uten vann i maskinen, og rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker.    

Bruk ikke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.