Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E30, C3, eller piper 3 ganger

Senest oppdatert 17.04.2023 08.03

Problem

 • Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E30, C3, eller produserer 3 pip. Feilen er forårsaket av vann i bunnen eller inne i maskinen.  

Gjelder for

 • Vaskemaskin/tørketrommel (integrert og frittstående)  

Løsning

1. Kontroller vannforsyningsslangen  

 • Enhver lekkasje i slangen kan føre til at vannet strømmer inn i maskinen ved siden av bakpanelet, så kontroller koblingen på vannslangen på kranen og maskinen.
 • Hvis dette er årsaken, bør maskinen tippes som vist under «Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen», slik at maskinen kan starte igjen.  


2. Sjekk for skittentøy som sitter fast i maskinen  

Klær som sitter fast mellom dørpakningen og glasset kan føre til at døren lekker og la vann renne ned fronten og ned i bunnpannen.   

 • Koble apparatet fra vann- og strømforsyningen, og plasser et håndkle på gulvet bak vaskemaskinen. 
 • Vipp apparatet bakover litt, slik at det er rundt 10-15 cm mellom gulvet og den fremre bunnplaten. 
 • Hold apparatet i posisjon i ca. 30-40 sekunder for å la vannet i bunnpannen strømme ut på håndkleet. 
 • Senk apparatet til gulvet og koble det til igjen. 
 • Kontroller vannforsyningen og drenering. 
 • Kontroller om filtrene i inntaksslangen og vannventilen er rente (hvor inntaksslangen er skrudd på apparatet og ved vannkranen). 
 • Start et vaskeprogram og se om problemet har blitt løst 


3. Kontroller dørpakningen  

 • Feilen kan være forårsaket av at maskinens dørpakning lekker.
 • Bekreft ved å åpne døren og undersøke dørpakningen.  
 • Pakningen skal ikke være skadd, sprukket eller ha hull.
 • Hvis dørpakningen er defekt, må den byttes ut av en servicetekniker. Ikke bruk maskinen før den har blitt reparert.
 • Koble ut vanntilførselen til maskinen.  


4. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.