Vaskemaskinen tar ikke inn såpen i såpeskuffen

Senest oppdatert 26.04.2024 12.30

Problem

 • Vaskemaskinen min tar ikke såpen i såpeskuffen

Gjelder

 • Vaske/tørkemaskin
 • Kombinert vask/tørk

Vedtak

 1. Rengjør såpeskuffen 
  Rengjør dysene og såpeskuffen med en
  tannbørste eller en flaskerens. Se eksempel: 

 2. Sjekk vanntilførselen.
  Vanntilførselen kan kontrolleres ved å lukke kranen og fjerne tilførselsslangen.
  Sett en bøtte eller lignende under kranen.
  Åpne kranen og sjekk om det kommer (tilstrekkelig) vann ut av springen.
  En bøtte på 10 l skal kunne fylles innen ca 1 min.

 3. Rengjør filteret i innløpsslangen ved vannkranen og filteret i vannventilen der inntaksslangen er skrudd fast på vaskemaskinen,
  Dersom det er montert vannblokk ved vanntilkoblingen kan årsaken være at denne er blokkert og ikke gir vann.
  Se mer informasjon om rengjøring og vedlikehold i din brukerveiledning.


 4. Sjekk avløpsinstallasjonen.
  - Avløpsslangen må maks skyves 10 cm ned i avløpsrøret.
  - Enden på avløpsslangen må plasseres min. 60 cm og maks 100 cm over bunnen av maskinen.
  - Sjekk at avløpsslangen ikke er bøyd eller vridd slik at vann hindres i å renne gjennom slangen.
  - Sjekk at avløpsinstallasjonen ikke er blokkert. Prøv evt. en vask med avløpsslangen i et kar.

 5. Sjekk lofilteret.
  Fjern filteret og rengjør det i henhold til bruksanvisningen.
  Sjekk om filteret er skadet. Hvis filteret er intakt, sett det på plass igjen.

 6. Dersom ovenstående ikke løste problemet, anbefaler vi at du bestiller et besøk av en servicetekniker.