Displayet til vask-tørk-søyle er uklart

Senest oppdatert 29.10.2019 14.50
  • Flytt og juster øyenivået hvis displayet er uleselig.
  • Juster lysstyrken og kontrasten til displayet for å gjøre det lettere å lese.
  • Hvis produktet har lysstyrke- og kontrastkontroller, se i brukerveiledningen for mer informasjon om hvordan å justere dem.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.