Tørketrommelen viser feilmelding EHO, EH0

Senest oppdatert 22.12.2022 15.12

Problem

  • Tørketrommelen viser feilmelding EHO, EH0. 

Gjelder

  • Tørketrommel med ventilering 
  • Kondensatortørketrommel 
  • Tørketrommel med varmepumpe

Vedtak

Det kan indikerer et problem med strømforsyningen.


1. Kontroller strømforsyningen ved å koble et annet produkt til samme stikkontakt og se om det fungerer  

  • Hvis det andre produktet ikke fungerer, er problemet sannsynligvis en ledningsfeil.    
  • Koble ikke skjøteledninger til produkter.
  • Dette kan føre til en kortslutning eller brannfare.    


Viktig: Kontakt din lokale elektriker for råd og veiledning om hvordan man best kobler til produktet.

2. Tilbakestill apparatet  

  • Trekk støpselet ut av kontakten, vent 30 sekunder og plugg den inn igjen (samme resultat kan oppnås ved å bruke sikkerhetsbryteren).  
  • Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. 


3. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.