Tørketrommelen viser feilmelding E80

Senest oppdatert 23.10.2019 13.36

Problem

  • Tørketrommelen viser feilmelding E80. Det indikerer et problem med syklusvelgeren eller programvaren 

Gjelder for

  • Tørketrommel med ventilering 
  • Kondensatortørketrommel 
  • Tørketrommel med varmepumpe 

Løsning

1. Sikre at syklusvelgeren ikke er satt mellom to programalternativer  

2. Tilbakestill apparatet  

  • Trekk støpselet ut av kontakten, vent 30 sekunder og plugg den inn igjen (samme resultat kan oppnås ved å bruke sikkerhetsbryteren).  
  • Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. 


3. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.