Tørketrommelen viser feilmelding E50

Senest oppdatert 23.10.2019 13.46

Problem

  • Tørketrommelen viser feilmelding E50 Den indikerer et motor- eller programvareproblem.

Gjelder

  • Tørketrommel med ventilering
  • Kondenstørketrommel
  • Tørketrommel med varmepumpe

Løsning

1. Tilbakestill apparatet

  • Ta ut pluggen fra støpselet, vent 30 sekunder og sett pluggen inn igjen
  • Det samme reultatet kan oppnås ved bruk av en sikkerhetsbryter. 
  • Når du har koblet til apparatet, slår du det på og velger et program.


2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.