Tørketrommelen viser feilmelding E20, C2, eller produserer 2 pip/2 blink

Senest oppdatert 23.10.2019 13.41

Problem:

 • Tørketrommelen viser feilmelding E20, C2, eller produserer 2 pip/2 blink
 • Det indikerer et drenerings-, pumpe- eller programvareproblem

Gjelder:

 • Tørketrommel med ventilering
 • Kondenstørketrommel
 • Tørketrommel med varmepumpe

Løsning:

1. Kontroller om det eksterne avløpet er koblet til et avløp (hvis gjeldende).

 • For å pumpe ut vannet direkte i et avløp, koble en ekstern avløpsslange til en kondenstørketrommel.
 • Det er en rød eller grønn slange øverst på baksiden av tørketrommelen.
 • Den bør tas ut og utvides med nok en slangelengde.
 • Vannet renner ikke direkte inn i vanntanken, men renner direkte inn i avløpet


2. Kontroller at slangen ikke er vridd eller tett og om den har knuter.

 • For å unngå vridning, forkort slangelengden slik at den henger fritt inn i avløpet.
 • Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til en feilkode eller lekkasje.


3. Tilbakestill apparatet

 • Ta ut pluggen fra støpselet, vent 30 sekunder og sett pluggen inn igjen
 • Det samme reultatet kan oppnås ved bruk av en sikkerhetsbryter. 
 • Når du har koblet til apparatet, slår du det på og velger et program.


4. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.