Tørketrommelen viser et hengelåssymbol på displayet og starter ikke - barnesikringen er aktiv

Senest oppdatert 19.12.2023 10.08

Problem

  • Kan ikke starte tørkeprogrammet, tørketrommelen er låst
  • Hvordan deaktiverer jeg barnesikringen i tørketrommelen?

Gjelder

  • Tørketrommel

Vedtak

Når barnesikringen er aktivert, kan du ikke utføre andre handlinger enn å slå apparatet på eller av med knappen/glidebryteren.

Programmet kan ikke startes eller endres ved et uhell mens maskinen kjører.

Metoden for å deaktivere låsen varierer mellom modellene. Se brukerhåndboken for mer informasjon om enheten.

Barnelåsknappene er vanligvis merket på kontrollpanelet med et hengelåssymbol (eksempel nedenfor).

For å deaktivere, trykk og hold inne de(n) markerte knappen(e) i 3-5 sekunder til hengelåsen ikke lenger er synlig på displayet.

For å aktivere, trykk og hold inne den/de markerte knappen(e) i 3-5 sekunder til hengelåsen vises på displayet.Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.