Tørketrommelen stopper for tidlig eller midt i et program

Senest oppdatert 31.10.2019 10.11

Problem

 • Tørkeprogrammet på min tørketrommel er for kort
 • Tørketrommelen stopper for tidlig eller midt i programmet
 • Tørketrommelen gir et dårlig tørkeresultat
 • Tøyet er veldig fuktig etter endt tørkeprogram

Gjelder

 • Avtrekkstrommel
 • Kondenstrommel
 • Varmepumpetrommel

Løsning

 1. Kontroller omgivelsestemperaturen.
  Sørg for at romtemperaturen er mellom +5 °C og +35 °C. Hvis romtemperaturen ikke er mellom disse verdiene, fungerer tørketrommelen muligens ikke korrekt, og den vil ikke varmes opp. Sett opp temperaturen til passende romtemperatur i det rommet tørketrommelen står, eller flytt tørketrommelen til rom med passende temperatur og førsøk å starte produktet igjen.
 2. Kontroller fyllingen.
  Overfylling av produktet kan føre til en reduksjon i varmesirkulasjonen rundt tøyet og gjennom maskinen, Maskinen avbryter oppvarmingen hvis luftsirkulasjonen sperres, for å unngå overoppheting.
 3.  Når du bruker elektroniske programmer, registrerer trommelen om tøyet er tørt. Når trommelen er fylt med for lite tøy kan trommelen i noen tilfeller ikke registrere tøyet, og den avslutter derfor programmet. Til små mengder tøy anbefales det å bruke tidstørking. Tørketrommelen gir best effekt når det benyttes maks kapasitet for det valgte programmet. Forsøk å gjøre om på mengden tøy og start tørkeprogrammet på nytt.  
 4. Rengjør tørketrommelens filtere og deler som beskrevet i bruksanvisningen. 
 5. Justér restfuktnivået.
  På mange modeller kan det resterende fuktnivået justeres. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen, dersom maskinen har denne funksjonen.
 6. Kontroller om maskinen er tilsluttet jordforbindelse.
  Maskinen skal være tilkoblet et strømuttak eller en kontakt med jordforbindelse
  Dersom maskinen ikke tilkobles en jordforbindelse, kan det være risiko for at maskinen ikke fungerer korrekt, og at den registrerer tøyet som tørt før tiden.
  Om maskinen benyttes uten jordforbindelse, kan det foreligge risiko for at du får elektrisk støt.
 7. Vi anbefaler at du ikke benytter skyllemiddel under vaskesyklusen. Når dette benyttes, kan det dannes et lag av film på ribbene på innsiden av trommelen, og dette kan forstyrre fuktmålingen, slik at tørketrommelen registrerer tøyet som tørt. Dersom du mistenker dette, kan du rengjøre trommelen med en klut og eddik. 
 8. Etter rengjøring av maskinen; start et program på minst 120 minutter, uten tøy i maskinen. Åpne døren etter en time og sjekk om det er varme i trommelen (med minimum 20 minutter igjen i displayet). Hvis det er varme i trommelen, er varmesystemet OK. 
 9. Dersom det etter 1 time ikke er varme i maskinen, må du kontakte et sertifisert serviceverksted.

Tips

 • Generelt om tørking for best resultat:
  Dersom du opplever et dårlig tørkeresultat, kan dette komme av flere årsaker. For å oppnå best mulig resultat med minst mulig energiforbruk, er det viktig at maskinen rengjøres regelmessig, og at man bruker rett program og tilvalg med tanke på hva det er som skal tørkes.
 • Det er viktig at tøyet sorteres og tørkes etter tøytype når det brukes elektroniske programmer. Ved noen tøytyper, som f.eks. tykke sømmer, kan det være nødvendig å ettertørke med et tidsprogram (Over 10 minutters varighet, da de siste 10 min. av en tørkesyklus er nedkjøling uten varme).
 • Tørking av dyner og puter
  Se først i bruksanvisningen om din maskin er egnet for tørking av dyner og puter. Dersom den ikke er det, finnes det risiko for at maskinen kan overopphetes, som igjen kan føre til ødelagt deler i maskinen.
  Dersom maskinen er egnet til tørking av dyner og puter, benyttes programmet til tørking som anvist i bruksanvisningen. Dersom dette ikke blir helt tørt, kan kan du benytte deg av ettertørking på et tidsprogram.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.