Tørkesyklusen er for lang

Senest oppdatert 23.10.2019 13.56

Problem

  • Tørketiden tar lengre tid enn spesifisert i brukerhåndboken
  • Tørketiden vist i displayet tilsvarer ikke faktisk tørketid
  • Etter utløpt tørketid, som er oppgitt i brukerhåndboken, er vasketøyet fortsatt vått.

Gjelder

  • Tørketrommel med varmepumpe

Løsning

1. Sentrifuger tøyet godt før det tørkes.

2. Ikke overskrid den maksimale tøymengden.

Merk: Indikasjonen for tøymengde refererer seg alltid til vekten av det tørre vasketøyet.

3. Velg korrekt tørkeprogram.

Påse at tekstiltypen og symbolene på tøyets vaskeanvisninger overensstemmer med tørkeprogrammet.

Du finner hjelp i programoversikten i brukerhåndboken.

4. Påse at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C.

Optimal romtemperatur for å oppnå best tørking er mellom 19 og 24 °C.

5. Rengjør alle filtrene og varmeveksleren regelmessig og nøye som beskrevet i brukerhåndboken.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.