Vannkokeren varmes ikke opp ordentlig og / eller saktere enn vanlig

Senest oppdatert 22.07.2020 07.47

Problem

  • Vannkokeren varmes ikke opp ordentlig og / eller saktere enn vanlig

Gjelder

  • Alle vannkokere

Vedtak

  • Avkalk kjelen. Les først de originale instruksjonene for riktig avkalking, da dette avhenger av produkt til produkt.
  • Generelt: Tilsett avkalkingsmiddelet i kjelen og eksponer opp til en halv time (avhengig av forkalkningsgrad). Skyll grundig med rent vann.


Vi anbefalte å bruke original Electrolux / AEG Premium Descaler


Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.