Kode DSCL / 05CL på kaffemaskinens display

Senest oppdatert 22.03.2024 14.06

Problem

Teksten DSCL / 05CL blinker på kaffetrakterens display

Gjelder

Electrolux Create 5 kaffetrakter

E5CM1

Vedtak

Teksten DSCL blinker på skjermen, som betyr påminnelse om avkalking (Descale), teksten kan også vise at det er en 05CL-kode.

AVKALKING

"DSCL" vises på displayet etter 90 kaffe. Da anbefaler vi avkalking.

Bruk kun miljøvennlig avkalkingsmiddel og følg alltid produsentens anvisninger.

a. Fyll først vannbeholderen med vann og tilsett deretter avkalkingsmidlet (eller fyll med vann og eddik i forholdet 1:1).

b. Plasser kaffekannen med lokket på varmeplaten.

c. Trykk på CLEAN-knappen for å starte den 50-minutters avkalkingsprosessen.

d. Når prosessen er fullført, slår START/STOPP seg av automatisk.

e. Bruk enheten fylt med kun rent vann 2-3 ganger før du lager kaffe.


Skyll kaffekannen, grytelokket og filterholderen grundig under rennende vann. Trykk flere ganger på drypplåsen mens du skyller den.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem og finn instruksjoner, og annen dokumentasjon for produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.