Kaffetrakter viser feilkode H04, U12 eller blinker CALC

Senest oppdatert 22.03.2024 15.08

Problem

Kaffetrakteren viser følgende:

  • Feilkode H04
  • Feilkode U12
  • Displayet viser en blinkende "CALC"

Gjelder

  • Explore 6 kaffetrakter

Vedtak

Problem
Løsning
Feilkode H04
Trekk ut støpselet til maskinen, rens opp kaffepulver rundt flipperen og start deretter maskinen
Feilkode U12
Trykk på avbryt-knappen for å gå tilbake til standby-modus, klem bønneboksen riktig igjen og start maskinen igjen
Displayet viser en blinkende "CALC"
Avkalkingssyklus bør utføres regelmessig for å opprettholde en god kaffe og lang levetid for bryggeren. Avkalking fullført eller ikke, bare trykk på hvilken som helst knapp for å avbryte "CALC"


Hvis trinnene ovenfor ikke hjalp til med å løse problemet, anbefaler vi å kontakte kundesenteret.

Årsaken

Problem
Årsaken
Feilkode H04
Når den er i standby-modus eller fungerer, vil strømfall-flipperen ikke fungere og kan ikke åpne eller lukke som vanlig.
Feilkode U12
Når du arbeider, fungerer bønneboksen feil
Displayet viser en blinkende "CALC"
Når alarmen vises, anbefales det å fortsette maskinavkalkingen