Bordblender slås ikke på

Senest oppdatert 14.03.2024 10.36

Problem

  • Blenderen slås ikke på

Gjelder

  • Bordblender

Vedtak

1. Sjekk om alle komponentene er i riktig posisjon.

Merk! Kannen kan bare plasseres på basen med håndtak mot brukergrensesnittet.

2. Forsikre deg om at på / av-knappen lyser.

Hvis ikke, trykk på strømknappen for å slå på mikseren.

3. Vent til produktet er avkjølt og alle knappene lyser.

4. Kontroller koblingen til pluggen til stikkontakten, eller prøv en annen stikkontakt.

5. Vent til strømbruddet er over.

6. Kontakt kundeservice eller din forhandler

Årsaken

  • Kanne / base er ikke ordentlig festet
  • Av / på-knappen er ikke trykket på.
  • Motoren er overopphetet. Displayet blinker
  • Støpselet er ikke riktig koblet til strømuttaket
  • Strømbrudd.
  • Funksjonelt problem.
Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.