Feilmeldinger klimaanlegg (AC)

Senest oppdatert 23.06.2022 15.29

Problem

Min aircondition viser en feilkode

Aircondition

Varmepumpe feilkode

Varmepumpe 

Gjelder

Varmepumpe

Vedtakfunksjonsfeil

Feilmelding

Løsning

Frostsikringsbeskyttelse

E2

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Systemblokkering eller lekkasje av kjølemedium

E3

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Beskyttelse mot kompressorutladning ved høy temperatur

E4

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Beskyttelse mot AC strøm

E5

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Kommunikasjonssvikt mellom innendørs og utendørs enhet

E6

Kontakt et autorisert servicesenter.

Beskyttelse mot for høy temperatur

E8

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

H4

Ingen tilbakemeldinger fra innendørs viftemotor

H6

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Beskyttelse mot funksjonsfeil i jumperhetten


C5

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Innendørsenhet og utedelenhet stemmer ikke overens

LP

Kontakt forhandleren for apparatet.

Feil i utendørsenhetens DC-viftemotor

L3

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Nåværende beskyttelse

L9

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte det autoriserte servicesenteret.

Akkumulering av kjølemedium

fo

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Innenhetens omgivelsessensor åpen eller kortslutning

F1

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Innenhetens rørsensor åpen eller kortslutning

F2

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Utendørsenhetens omgivelsessensor åpen eller kortslutning

F3

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Utendørs enhetens rørsensor åpen eller kortslutning

F4

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Utladningssensor åpen eller kortslutning

F5

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Overbelastningsgrense / fallfrekvens

F6

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Overstrømgrense / fallfrekvens

F8

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Grense for høy utladningstemperatur / fallfrekvens

F9

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Frostgrense / fallfrekvens

FH

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Tining

H1

Dette indikerer rutinemessig avriming.

Beskyttelse mot overbelastning av kompressoren

H3

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

IPM-beskyttelse

H5

Slå apparatet av og på igjen. Ellers, be om et installasjonstekniker besøk.

PFC-beskyttelse

HC

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Feil ved lesing av EEPROM

EE

Slå apparatet av og på igjen. Ellers kan du be om et besøk av en installasjonstekniker.

Beskyttelse mot høy PN-spenning

PH

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Beskyttelse mot lav PN-spenning

PL

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Unormal endring av 4-veis ventil

U7

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Min. frekvens for kompressor i testmodus

po

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Nominell frekvens for kompressor i testmodus

P1

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Maks. frekvens for kompressor i testmodus

P2

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Middelfrekvens for kompressor i testmodus

P3

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Frekvensgrense (effekt)

LU

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.

Frekvensgrense (modulstemperatur)

EU

Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter.