Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen (FL) (3)

Senest oppdatert 23.02.2021 07.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen

1. Trekk opp vaskemiddelskuffen til den stopper.

2. Trykk spaken ned for å fjerne skuffen.

Word-importbilde

BEMERKE:

(bildene nedenfor er kun illustrative, de kan avvike fra din vaskemaskinmodell)

3. Plasser skuffen opp ned.

4. For å fjerne skuffen fra håndtaket, plasser en skrutrekker i området der klemmen er plassert.

5. Trykk forsiktig på klemmen med en skrutrekker 1 og skyv den 2 slik at du kan trekke dørhåndtaket ut. Vær forsiktig så du ikke bryter klemmen.