Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås (4)

Senest oppdatert 23.02.2021 07.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås

Word-importbilde

Start med å fjerne sidepanelene slik at du får tilgang til alle forskjellige deler av vaskemaskinen.

Løsne skruene som fester høyre eller venstre sidepanel (apparatet sett forfra) på bakpanelet.

Word-importbilde

Flytt den mot baksiden av vaskemaskinen

Word-importbilde

slik at den kan fjernes fra de øvre føringene, markert med pilene på tegningen.

Frontpanel

Word-importbilde

Før du fjerner frontpanelet, plasser en støtte under motoren for å gjøre driften enklere.

Fjern de to høyre / venstre sidepanelene (se relevant kapittel).

Word-importbilde

Fjern de to sideskruene som holder frontpanelet på inntaket.

Åpne dekselet.

Word-importbilde

Fjern de to sideskruene som holder frontpanelet til understellet.

Fjern de to interne skruene som holder frontpanelet til understellet.

Word-importbilde

Skyv den nedre delen av frontpanelet mot utsiden.

Word-importbilde

Fjern den fra inntaket.

Dørlås

Fjern de to høyre / venstre sidepanelene (se relevant kapittel).

Fjern frontpanelet (se relevant kapittel).

Word-importbilde

Fjern kontakten fra dørlåsen.

Løsne skruen (hvis den finnes) eller klemmene (avhengig av versjon) som fester den til inntaket.

Word-importbilde

Skyv stopperen.

Flytt hele dørlåsen til venstre og trekk den ut.