Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås (3)

Senest oppdatert 23.02.2021 07.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås

Fjern jernringen som fester belgpakningen til enheten.

Word-importbilde

Fjern den aktuelle delen av belgpakningen fra kabinettet.

Word-importbilde

Pass på at du ikke skraper i skapet.

Skyv tappen øverst innover og flytt samtidig dørbeskyttelsen mot venstre

Word-importbilde

Holder toppen stille

Skyv tappen nederst innover og flytt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mot venstre

Word-importbilde

Snu den mot innsiden (høyre side av flensen).

Word-importbilde

Trekk den ut og fjern den.

Word-importbilde

fjern det

Word-importbilde

Trekk litt av ledningene ut av beskyttelsen og ta ut kontakten

Word-importbilde

Løsne kroken, fjern ledningene og flytt den.

Word-importbilde

Sett en skrutrekker med flat spiss inn i sporet nær kroken

Vipp den i pilens retning for å løsne den fra låsen, mens du samtidig skyver mikrobryteren med tommelen i retningen som vises av pilen

Word-importbilde

Etter å ha sluppet den fra låsen som sikret den til beskyttelsen

Flytt den i retningen som vises med den stiplede pilen, og vri den for å fjerne den.

Word-importbilde

Sikkerhetsinnretning

Word-importbilde


For å montere dørens sikkerhetslås, gjenta de samme oppgavene i omvendt rekkefølge.


Når du har satt døren inn i setet, må du forsikre deg om at flensen er riktig plassert på utsiden som vist med pilene.