Hvordan rengjøre, demontere og montere sprayarmene til oppvaskmaskinen

Senest oppdatert 24.02.2021 14.40

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan rengjøre, demontere og montere sprayarmene til oppvaskmaskinen

Se instruksjonsvideoen

1. Fjern den nedre kurven

2. Vri den nedre sprayarmen og trekk den ut

3. Trekk ut den øvre kurven

4. Vri øvre sprayarm og trykk oppover for å løsne den

5. Fjern øvre kurv

6. Vri taksprayarmen og trykk oppover for å løsne den

7. Bruk et tannpirker til å rengjøre hullene

8. Skyll sprayarmene med vann og tørk med en ren klut

9. Vri overarmen og underarmen tilbake på plass