Hvordan bytte avløpsfilter i oppvaskmaskinen min? (video)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.40

Utgave:

  • Hvordan skifte avløpsfilter i oppvaskmaskin?

Gjelder:

  • frittstående oppvaskmaskin
  • integrert oppvaskmaskin

Vedtak:

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Se instruksjonsvideoen:

1. Koble fra apparatet.

2. Skyv den nedre kurven ut.

3. Vri filteret til høyre og trekk det ut.

4. Sett det nye filteret på plass og vri det mot venstre for å feste det.

  • Du finner reservedeler, tilbehør og pleieprodukter i vår nettbutikk.
  • Se på PNC (produktnummerkode) på apparatet ditt, og skriv det inn i søkemotoren på nettbutikken for å finne de riktige og originale reservedelene til apparatet.