Utskifting av innvendige hyller (7DW)

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

1. Mathyller

TRINN 1 Løft sokkelen opp.

TRINN 2 Trekk den fremover.

Vær forsiktig så du ikke ødelegger de indre fôreribene av hyllerammene.

※ Følg omvendt rekkefølge når du monterer erstatningen

2. Grønnsakshylle

TRINN 1 Trekk hyllen fremover.

TRINN 2 Trekk fronten oppover.

Vær forsiktig så du ikke ødelegger de indre fôreribene av hyllerammene.

※ Følg omvendt rekkefølge når du monterer erstatningen.