SpinView® hyllebytte

Senest oppdatert 28.07.2022 12.06

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


SpinView® hyllebytte


Fjerne SpinView®-hyllen

SpinView®-hyllen kan fjernes fra glasshyllen for utskifting eller rengjøring. Slik fjerner du hyllen:

1.Løft fronten på SpinView®-hylla oppover.

Word-importbilde

2. Trekk SpinView®-hyllen i vist retning for å demontere den fra klemmene.

Word-importbilde

For å fjerne SpinView®-klemmene fra glasshyllen som støtter SpinView®-hyllen, følg de omvendte trinnene som er beskrevet i installasjonen av SpinView®

Installere SpinView®-hyllen

FORSIKTIGHET! Rengjør tilbehøret med en myk, fuktig klut før første gangs bruk. Maksimal belastning på hyllen er 15 kg.

1. Fjern en av glasshyllene fra kjøleskapet.

2. Fjern rygglisten fra glasshyllen.

Word-importbilde

3. Skyv inn SpinView®-klemmene på glasshyllens bakkant.

Word-importbilde

4. Monter SpinView®-hyllen. Forsikre deg om at klemmepinnene passer inn i spesielle fordypninger på hyllen. Sjekk om SpinView®-hyllen er riktig montert ved å bevege den forsiktig fremover og bakover.

Word-importbilde

5. Legg hyllen med klemmene inne i kjøleskapet. Skyv hyllen til klemmene låses inne i rommet.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.