Innvendig hyllerstatning

Senest oppdatert 24.02.2021 14.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Jeg erstatter hyller

Det er forskjellige hylletyper, og beskrivelsen og bildene gir støtte for å identifisere hyllen og korrespondentbytteprosessen.

Bevegelige hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie løpere slik at hyllene kan fjernes ved å trekke den ut og plasseres etter ønske.

Word-importbilde Word-importbilde

Flaskehylle

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie løpere slik at   Flaskehyllen kan fjernes ved å trekke den ut og plasseres etter ønske.

Word-importbilde

Glasshyller som skiller skuffene

Slik fjerner du en glasshylle:

1. Fjern skuffene rundt (se "   Skuffeskift "artikkel).

2.Trekk ut låsepinnene på begge sider av hyllen (1).

3.Trekk glasshyllen utover (2).

Word-importbilde

Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette glasshyllen tilbake.

FORSIKTIGHET! Når du skyver inn låsepinnene, må du passe på å sette dem helt inn på plass.